12 تير 1391
حاصل نزدیک به بیش از هفت دهه فعالیت علمی، پژوهشی دانشگاه نفت، مدیران، استادان، پژوهشگران و صنعتگرانی است که اولین و ارزنده ترین افتخارشان، خدمتگزاری به سرزمینشان است و برخی نیز در اقصی نقاط جهان در خدمت پیشرفت علم و صنعت. فارغ التحصیلان دانشگاه نفت دانش آموختگانی هستند که با توانمندی در عرصه های مختلف صنعت، مدیریت و پژوهش در راه تحقیق پیشرفت و آبادانی و آموزش کمر به خدمت بسته اند.
فعالیتهای آموزشی عالی در صنعت نفت ایران بصورت رسمی در سال 1318 با تأسیس آموزشگاه فنی آبادان شروع و در مدت طولانی فعالیت خود تاکنون با نامهای آموزشگاه فنی آبادان، دانشکده فنی آبادان، دانشکده نفت آبادان و از سال 1368 درمجموعه واحدهای آموزشی با نام دانشگاه صنعت نفت، متخصصین ارزنده ای را برای صنعت نفت کشور بصورت مشخص و برای صنعت و آموزش کشور بصورت عام تربیت نموده است.

در سال 1335 با تغییر سیستمهای آموزشی در صنعت نفت کشور متأثر از زمان و شرایط موجود در صنعت نفت، نام آموزشگاه به دانشکده فنی آبادان و برنامه های آموزشی صرفا به رشته مهندسی عمومی تغییر یافت که در این رشته دانشجویان از سال چهارم دبیرستان و از طریق امتحان و مصاحبه پذیرفته می شدند. در پایان تحصیل نیز با درجه مهندسی عمومی فارغ التحصیل و در واحدهای مختلف صنعت نفت استخدام و بکار مشغول می شدند که بسیاری از آنان هم اکنون از مدیران ارشد صنعت نفت و سایر صنایع کشور میباشد.
در سال 1341 مجددا با تغییر برنامه های آموزشی، نام دانشکده نیز به دانشکده نفت آبادان تغییر و برنامه جدید تحصیلی در رشته مهندسی نفت در گرایشهای پالایش، اکتشاف و معادن و بازرگانی و علوم اداری در گرایشهای مدیریت و حسابداری دایر گردید. در این دوره نیز برنامه های آموزشی، تحصیل توأم با کارآموزی بود که جمعا سه سال آموزش تمام وقت و یکسال نیز در واحدهای مخلتف صنعت نفت بعنوان کارآموز بکار مشغول و در پایان تحصیل با درجه لیسانس فارغ التحصیل و عموما در صنعت نفت استخدام می شدند.
در سال 1345 پذیرش دانشجو در رشته های بازرگانی و علوم اداری متوقف گردید لیکن تا سال 1359 که در آن سال فعالیتهای آموزشی دانشکده نفت آبادان نیز مانند سایر مراکز آموزش عالی کشور و به پیروی از سیاست دولت و اجرای برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی تعطیل گردید، در برنامه های آموزشی دانشکده متناسب با صنعت نفت هر از چند گاه رشته ای جدید به آن افزوده شد و یا برای مدتی رشته ای از آن تعطیل گردید.
از سال 1379 با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی متخصص، به خصوص در حوزه های بالادستی صنعت نفت، رشته هایی مانند برق و مکانیک که در دانشگاههای دیگر کشور تدریس میشوند، حذف و آموزش در حوزه های بالادستی صنعت نفت در پنج گرایش متمرکز شد که چهار گرایش آن در مهندسی نفت در رشته های حفاری، مخازن، اکتشاف و بهره برداری و یک گرایش با عنوان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی بود. به همراه این تغییرات، دانشگاه نفت فعالیت خود را در چهار دانشکده متمرکز کرد. دانشکده های تندگویان در آبادان و نفت اهواز به آموزش نیروی انسانی در مقطع کارشناسی و دانشکده نفت تهران به آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های بالادستی صنعت نفت و مدیریت اجرائی و حسابداران خبره (C I M A) با همکاری دانشگاههای خارج از کشور مشغول میباشند. همچنین دانشکده علوم دریانی محمودآباد در حوزه کشتیرانی به فعالیت خود ادامه میدهد.
دانشگاه نفت از سال 1381 باهمکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه صنعت نفت، آموزش در دوره دکترای مهندسی نفت را آغاز کرده است.
در سال 1390 نیز از دانشگاه نفت دانشجویانی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته های مختلف: مخازن نفت، حفاری و استخراج بهره برداری، اکتشاف، ایمنی و حفاظت فنی و شیمی و بازرسی فنی، فرآوری و انتقال گاز، ابزار دقیق و اتوماسیون فارغ التحصیل شده اند.

برای کادر علمی دانشگاه نفت، آرزوی تربیت و آموزش دانش آموختگانی ارزنده برای پیشبرد و پیشرفت صنعت و پژوهش و بخصوص تعالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران را داریم و در این راه پشتیبان و همراه آنها می باشیم.
بدین ترتیب نگاهی کوتاه به تاریخچه هفتاد سال فعالیت در دانشگاه نفت پیام آور امید بخشی است برای آنان که آرزوی ترقی و تعالی این مرز و بوم را دارند. آنهایی که امروز در بسیاری از نقاط مملکت چرخهای صنعت نفت ایران و سایر بخشهای صنعت را به کمک تجربیات واندوخته های فکری خود می گردانند گواهی صادقی است بر این مدعا.
ما تلاششان را سپاس می گوییم و در راه اندوختن تجربیات تازه تر می کوشیم تا بیاموزیم و بیاموزند و فراتر رویم و برتر شوند.
Print this pagelogo

بازگشت