تهران، خیابان وحید دستگردی، تقاطع آفریقا
ساختمان شماره 265
طبقه هفتم، واحد 3، کد پستی 19686

تلفکس
88870730
پست الکترونیک
info@aitalumni.org
سایت:
www.aitalumni.org

logo